Banner

J 10,22–30

„Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je. Idą one za Mną, a ja daję im życie wieczne”.

Ziemskie powinności człowieka wobec Boga zostały przez Niego jasno określone: słuchać, zaufać i dać się prowadzić, pracować w łączności i na wzór Jezusa, czyli z ofiarną miłością, a na emeryturę osiedlić się na stałe w niebie.

#Jezus nas zna, czyli się z nami utożsamia, kocha nas i dlatego od nas wymaga.

ks. Rafał Buchinger