20 października 2018

Łk 12,8–12

„Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć”. 

Jedynym skutecznym sposobem obrony jest wierność prawdzie. Jedynym autentycznym zwycięstwem jest to odniesione dzięki prawdzie i tylko prawdzie. Uzdrowienie moralne i rozwój duchowy zaczynają się od prawdy. U podstaw udzielenia i zyskania przebaczenia zawsze leży prawda. Odrodzenie miłości i zaufania zasadza się na poznaniu prawdy.

#Wyznanie prawdy nie hańbi i zawsze wyznającemu przywraca godność.

ks. Rafał Buchinger