Banner

Mk 3,22–30

„Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: «Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy»”.

Nie tylko Bóg, ale i Szatan może inspirować i być motorem działań duszpasterskich, moralnych, społecznych, politycznych, kulturalnych, artystycznych i wszelkich innych będących w gestii człowieka. Warto zatem sprawdzać, kto – Duch Święty czy Belzebub – kształtuje myślenie, wybory i zasila ludzkie postępowanie.
Nie od razu potrafimy rozpoznać, czy inspiruje nas Bóg, czy idziemy na smyczy złego. Może się zdarzyć, że prawdziwą inspirację naszych zewnętrznie szlachetnych, a wewnętrznie zatrutych sepsą zła czynów rozpoznamy u schyłku życia, a może nie rozeznamy wcale. Niemałego szoku doznamy, gdy na sądzie Bożym prawda wyjdzie na jaw.
#Uległość w działaniu Bogu rodzi się z pokory, pycha natomiast daje pole do inspiracji Szatanowi.

ks. Rafał Buchinger