Banner

Mt 5,20–26

„Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa...”

Współcześni Jezusowi, rozliczając się przed Bogiem z przykazania dekalogu „Nie zabijaj”, sprawdzali, czy nie pozbawili kogoś życia. Jeśli nie stwierdzali takiego faktu, sądzili, że mają w tym względzie czyste sumienie i przechodzili w rachunku sumienia do następnego przykazania.

Jezus uświadomił uczniom pełne rozumienie przykazań. Można powiedzieć, że podał ich Bożą wykładnię. Uczył zatem, że grzechu zabójstwa dopuszcza się nie tylko ten, kto pozbawia życia fizycznego drugiego człowieka. Popełnia go także ten, kto zabija bliźniego intelektualnie, wolitywnie, uczuciowo, kto uderza w jego godność, religijność, sumienie...

Narzędziem takiego zabójstwa jest słowo wyzute z miłości, a nasycone nienawiścią. Słowo, nad którym rzadko kto panuje.

#Trzeba się odwrócić i spojrzeć wstecz, by sprawdzić, czy nasz szlak życiowy nie jest usłany zabitymi przez nas na duchu ludźmi. Może się bowiem okazać, że jesteśmy wielokrotnymi zabójcami. Jest jednak jeszcze czas na nawrócenie.

ks. Rafał Buchinger